PROMOVAREA ADOPŢIEI CA FORMĂ DE PROTECŢIE FAMILIALĂ DEFINITIVĂ


Familia este mediul cel mai adecvat pentru creşterea şi educarea copilului, care îi
garantează o continuitate lingvistică, etnică şi religioasă, care îi oferă statutul de fiu
sau fiică şi siguranţa în ziua de mâine.
Atât legislaţia Republicii Moldova cât şi legislaţia internaţională recunosc rolul şi
importanţa familiei, promovând formele de protecţie de tip familial a copilului în
dificultate, acestea fiind prioritare plasamentului în sistemul de tip rezidenţial.
Având în vedere stipulările Legii 99/2010 cu privire la regimul juridic al adopţiei, ale
Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 şi ale Convenţiei
de la Haga din 29 mai 1993, ratificată de Moldova în octombrie 1998, Amici dei Bambini
promovează dreptul copilului la o familie.
Tocmai de aceea, „Amici dei Bambini, Moldova” promovează Adopţia ca formă de
reintegrare familială definitivă şi garantează astfel, copilului în dificultate familială,
dreptul de a renaşte în calitate de fiu.

Adopţia Naţională s-a realizat, în 2011, prin intermediul următoarelor obiective:

· Pregătirea părinţilor adoptivi la nivel naţional;
· Oferirea susţinerii psihologice în perioada de post – adopţie şi a suportului
juridic pentru părinţii adoptivi la nivel naţional;
· Formarea/Pregătirea specialiştilor în domeniul adopţiei;
· Participarea în cadrul Grupului de Lucru pentru perfectarea cadrului legal cu
privire la adopţie.

Activităţi
În fiecare an, Asociaţia ”Amici dei Bambini, Moldova” susţine Asociaţia Naţională a
Părinţilor Adoptivi (ANPA) în organizarea Adunării Generale.
La evenimentul care a avut loc la Chişinău, pe data de 24 septembrie, au fost prezenţi
75 de părinţi adoptivi, care au venit însoţiţi de copiii lor.
Această întâlnire dintre părinţii adoptivi a constituit un nou prilej de a-şi împărtăşi unii
altora experienţa pe care o trăiesc zi de zi alături de copiii lor şi de a solicita ajutorul
specialiştilor în privinţa diverselor probleme legate de educaţia copiilor pre-adolescenţi,
sau chiar de ordin economic, juridic, etc. În cadrul Adunării Generale, părinţii au putut
beneficia de suportul psihologului, atât prin intermediul unei şedinţe de grup, cât şi
prin întâlnirile individuale, care au fost foarte apreciate de către părinţii adoptivi şi
copiii acestora.
Totodată, copiii au fost implicaţi într-un program interactiv cu activităţi de joc şi
animaţie de timp liber, special organizat pentru ei, de către voluntarii Asociaţiei
”Prietenii Copiilor”.
Pe parcursul întâlnirii a fost prezentat raportul de activitate al ANPA, fiind trecute în
revistă activităţile care au avut loc în cadrul Asociaţiei şi rezultatele atinse timp de un
an de la ultima Adunare Generală organizată.
Astfel, a fost menţionat faptul că, datorită ajutorului financiar al unei familii din
Italia, care în 2008 a adoptat (prin intermediul Asociaţiei Amici dei Bambini) 2
copii din R. Moldova, a fost posibilă susţinerea a 12 familii adoptive din ţară, care
au beneficiat de servicii directe, pentru a putea face faţă necesităţilor stringente,
identificate anterior în cadrul Consiliului de Coordonare al ANPA.
9


  


 


 


 
Text Box: AMICI DEI BAMBINI, MOLDOVADe asemenea, pentru aplicarea Legii 99 cu privire la Regimul Juridic al Adopţiei, pe
când încă nu existau instumentele necesare aplicării acestei Legi, Asociaţia ”Amici
dei Bambini, Moldova”, în colaborare cu ANPA şi cu Autorităţile Publice Locale au
organizat 4 cursuri de pregătire a potenţialilor cupluri de adoptatori naţionali.
Experienţa specialiştilor Asociaţiei ”Amici dei Bambini” din Moldova şi Italia a fost luată
în consideraţie şi consultată în cadrul diferitor grupuri de lucru, privind diverse proiecte
de lege şi regulamente. Printre acestea pot fi menţionate:
· Legea 99 privind Regimul Juridic al Adopţiei,
· Cadrul Normativ privind aplicarea Legii sus-menţionate,
· Regulamentul privind acreditarea organizaţiilor străine,
· Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea comisiei medicale speciale
în domeniul protecţiei sănătăţii şi listele unor malatii.

Asociaţia ”Amici dei Bambini, Moldova” face parte şi din Grupul de Lucru pe Adopţii,
care s-a constituit în luna mai 2011, în cadrul Alianţei ONG-urilor active în domeniul
Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei.

Tot pentru promovarea adopţiei, în luna mai 2011, a fost organizată ediţia a IX-a
a sărbătorii ”Abracadabra”, cu genericul ”O familie pentru fiecare copil!”, la
care au participat aproximativ 500 de copii din diverse instituţii rezidenţiale şi din
comunitate.


Rezultate atinse
Un Grup de Lucru pe Adopţii, instituit pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ
în domeniul adopţiei naţionale;
74 specialişti cu atribuţii în domeniul adopţiei pregătiţi în colaborare cu
MLPSF;
4 cursuri de pregătire a potenţialilor adoptatori naţionali organizate;
12 familii adoptive susţinute de către AiBi, Moldova
O întâlnire cu părinţii adoptivi din Moldova – Adunarea Generală organizată în
cadrul ANPA, cu participarea a 75 de părinţi şi copii adoptaţi;
Un eveniment socio – cultural de promovare a adopţiei organizat – Sărbătorea
Abracadabra, care a întrunit peste 500 participanţi.


Obiective pentru anul 2012
Activităţile din 2012 vor viza atingerea aceloraşi obiective din 2011, prin:
· continuarea intervenţiilor iniţiate;
· identificarea noilor resurse de promovare a adopţiei naţionale şi
internaţionale;
· stabilirea noilor parteneriate locale şi internaţionale;
· Provocarea anului 2012 este aceea de a putea contribui la realizarea dreptului
fiecărui copil abandonat de a-şi găsi o familie, prin adopţia internaţională,
în virtutea Convenţiei de la Haga, din 29 mai 1993, a Legii 99/2010 privind
Regimul Juridic al Adopţiei, respectând astfel, interesul superior al copilului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu