SUSŢINERE LA DISTANŢĂ


Una dintre activităţile desfăşurate în 2011, în scopul garantării fiecărui copil, dreptul
de a se reîntoarce în calitate de fiu, a fost restabilirea legăturilor de familie pentru
51 de copii din cadrul Gimnaziului – Internat N.3 din Chişinău.
Acest program reprezintă o intervenţie finanţată de Asociaţia Amici dei Bambini prin
intermediul familiilor de susţinători din Italia care, de mai bine de 12 ani, ne sunt
alături în promovarea şi realizarea dreptului fiecărui copil de a creşte în familie.
Asociaţia Amici dei Bambini îşi asumă astfel, responsabilitatea de a garanta utilizarea
eficientă şi corectă a fondurilor donate din partea susţinătorilor. De regulă, aceste
fonduri sunt transformate în servicii şi oferite beneficiarilor, conform necesităţilor
proprii.
Implementatorul acestei intervenţii este Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi
Familie (CSSCF), care asistă copiii instituţionalizaţi şi familiile acestora, în dificultate
temporară de a-şi creşte copiii acasă.
Scopul programului constă în reintegrarea familială şi socială a copiilor
instituţionalizaţi.
Metodologia de lucru aplicată în cadrul programului vizează elaborarea şi implementarea
Planului Individualizat de asistenţă pentru fiecare familie, acesta fiind bazat pe
necesităţile familiei şi ale copilului.

Obiectivele acestei intervenţii de proiect sunt:
· Facilitarea integrării sociale şi a socializării copilului instituţionalizat;
· Oferirea suportului familiilor beneficiare pentru reintegrarea treptată a
copilului în mediul familial biologic sau extins;
· Responsabilizarea familiei pentru educarea şi îngrijirea propriilor copii;
· Promovarea parteneriatelor între CSSCF şiAutorităţile Publice Locale, instituţiile
publice şi private din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Activităţile realizate de către CSSCF, pe parcursul anului 2011, au fost:
· Efectuarea vizitelor în familiile copiilor susţinuţi la distanţă, în scopul
monitorizării permanente a beneficiarilor direcţi şi a reactualizării Planurilor
Individuale de Intervenţie (PII).
· Colaborarea cu Direcţiile de Asistenţă Socială şi Direcţiile pentru Protecţia
Drepturilor Copilului din municipiul Chişinău, cu Secţiile de Asistenţă Socială
raionale şi cu asistenţii sociali comunitari, în vederea elaborării şi implementării
PII, şi a repartizării responsabilităţilor pentru fiecare instituţie implicată în
soluţionarea problemelor copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile.
· Colaborarea cu Centrele Medicilor de Familie, în vederea stabilirii diagnozei
medicale pentru unii din beneficiarii susţinuţi la distanţă.
· Susţinerea psihologică şi materială a familiilor care şi-au reintegrat copii acasă
şi a celor care doresc, în viitorul apropiat, să facă acest lucru.
· Procurarea încălţămintei de toamnă/iarnă pentru 15 copii. Acest serviciu a fost
oferit copiilor în urma stabilirii priorităţilor, în urma evaluării şi monitorizării
familiei de către asistentul social. Fiecare din ei a putut să-şi aleagă modelul
preferat, în funcţie de calitatea şi aspectul estetic al produsului, dar şi să
deprindă anumite abilităţi de gestionare a unui buget. Considerăm că acesta a
fost un exerciţiu util pentru beneficiarii noştri, cu o influienţă benefică asupra

17


  


 


 


 
Text Box: AMICI DEI BAMBINI, MOLDOVAdezvoltării propriei personalităţi, întrucât copiilor li s-a oferit ocazia de a alege
încălţămintea dorită după bunul plac şi conform mărimilor proprii.18


·
·
··
··
··
·


··


··


·


Procurarea hainelor de iarnă pentru 4 copii.
Procurarea ghiozdanelor şi a rechizitelor şcolare pentru 15 copii.
Oferirea pachetelor cu rechizite şcolare şi a pachetelor cu produse igienice,
pentru cei 51 copii susţinuţi la distanţă. Acest serviciu a putut fi oferit
beneficiarilor, datorită colaborării CSSCF cu Misiunea Socială ”Diaconia”.
Organizarea atelierelor de lucru cu participarea celor 51 copii – beneficiari
direcţi ai programului, împreună cu grupul Care Leavers’ Friends şi cu voluntarii
CSSCF, care au confecţionat felicitări cu prilejul sărbătorilor de Paşti şi de
iarnă, pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de susţinătorii lor.
Reintegrarea familială a 8 copii, dintre care, pentru 1 copil s-a reuşit şi
reintegrarea în şcoala din comunitate. Ceilalţi 7 copii îşi continuă studiile în
cadrul Gimnaziului – Internat Nr.3, iar după finisarea orelor se reîntorc acasă.
Din cei 51 de copii susţinuţi la distanţă, la moment 11 sunt reintegraţi în familii,
dintre care 3 îşi fac studiile în şcoala din comunitate. Totuşi, CSSCF continuă
să susţină familiile respective pentru a evita riscul de reinstituţionalizare a
copiilor.
Pe parcursul anului, 16 familii ale copiilor care fac parte din Programul SAD,
au beneficiat de pachet alimentar şi igienic, în funcţie de necesităţile şi
problemele cu care s-au confruntat.
În baza parteneriatului stabilit între CSSCF şi ANOFM, cu scopul profesionalizării
şi angajării în câmpul muncii a părinţilor care beneficiază de susţinere la
distanţă, 3 părinţi se mai află încă la evidenţa Oficiului Forţei de Muncă şi sunt
în aşteptarea ofertelor de muncă.
Doi copii înscrişi în Programul SAD, au beneficiat de suport didactic, pentru
unul au fost achitate ore suplimentare la limba engleză, iar pentru celălalt
au fost procurate manuale şi alte materiale didactice necesare în procesul
de învăţământ. De asemenea, pentru unul din aceşti copii a fost procurat
echipament sportiv pentru activităţile din cadrul orei de educaţie fizică.
Pentru una dintre familiile copiilor susţinuţi la distanţă a fost procurat un pat.
Acest fapt a permis copilului (o fetiţă de 12 ani), să doarmă separat de fratele
său, lucru care este absolut necesar.
Pentru una dintre familiile beneficiare ale Programului SAD, au fost achitate
consultaţiile medicale, în urma cărora a fost posibilă stabilirea clară a diagnozei
privind problema de sănătate a mamei. Aceasta permite, stabilirea ulterioară
a gradului de invaliditate. Totodată, mama copiilor a beneficiat de suport
informaţional privind perfectarea poliţei de asigurare medicală.
Pentru soluţionarea problemei spaţiului locativ şi a stabilirii cotei-parte
pentu unul dintre copiii susţinuţi la distanţă, au fost achitate serviciile pentru
perfectarea actelor necesare.
În urma colaborării cu Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din
municipiul Chişinău, s-a reuşit decăderea din drepturile părinteşti a tatălui
şi stabilirea statutului în cazul a 2 copii susţinuţi la distanţă, iar la moment
are loc pregătirea actelor pentru instituirea tutelei de către bunica maternă a
copiilor.
Pentru unul dintre copii susţinuţi la distanţă, a fost instituită tutela de către


  


 


 


 
Text Box: RAPORT ANUAL DE ACTIVITATEmătuşa maternă.
· În urma colaborării CSSCF cu Direcţiile de Asistenţă Socială în vederea oferirii
suportului informaţional şi a serviciilor sociale din partea Statului, familiilor
socialmente vulnerabile, 2 familii, copiii cărora sunt susţinuţi la distanţă,
beneficiază de ajutor social lunar.

Prin intermediul acestei intervenţii, nu doar se asigură copiii şi/sau familiile acestora
cu bunuri materiale, dar se contribuie şi la crearea legăturilor de suflet cu susţinătorii.
Din experienţa proiectelor trecute, s-a demonstrat că acest tip de relaţie contribuie
semnificativ la deschiderea spre comunicare, în special în cazul copiilor care au trăit
experienţa instituţionalizării; având posibilitatea să comunice cu susţinătorii lor, copiii
sunt mai motivaţi să se implice în activităţi şi mai responsabili, se simt importanţi şi
apreciaţi.
Or, inclusiv prin intermediul acestei forme de susţinere, dorim să promovăm o modalitate
inedită de a-i asigura copilului instituţionalizat posibilitatea de a se simţi fericit şi iubit
de o familie, chiar şi de la distanţă.

Rezultate atinse
1 Acord semnat între CSSCF şi ANOFM
100 de vizite la domiciliu realizate;
48 Planuri de Intervenţie Individualizate realizate;
3 părinţi sunt la evidenţa ANOFM, în aşteptarea ofertelor de muncă;
51 pachete cu rechizite şcolare, oferite benficiarilor Programului SAD;
16 pachete alimentare şi igienice oferite lunar copiilor şi familiilor lor;
15 perechi de încălţăminte de toamnă-iarnă procurate pentru 15 copii;
4 scurte de iarnă procurate pentru 4 beneficiari ai Programului SAD;
2 copii au beneficiat de suport didactic suplimentar pentru limba engleză;
1 echipament sportiv procurat;
2 ateliere de lucru tematice organizate, soldate cu participarea a 51 copii;
1 pat procurat pentru o familie care şi-a luat copilul acasă de la internat;
1 poliţă medicală perfectată, pentru un părinte a 3 copii din Programul SAD;
1 set de acte perfectat pentru stabilirea cotei parte a unei familii;
1 decădere din drepturile părinteşti a unui părinte şi instituirea tutelei pentru
2 copii, de către mătuşa maternă a acestora;
8 copii reintegraţi în familiile biologice şi/sau lărgite, dintre care
1 copil reintegrat şcolar (în şcoala din comunitate).
Servicii de consiliere psihologică oferite familiilor şi copiilor din cadrul
Programului SAD;
Servicii juridice oferite, la necesitate, familiilor în cadrul Programului SAD.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu